TRenamingDirection linia 65, TSInfoTypes.pp

type TRenamingDirection = (rdAscending, rdDescending);

Typ wyliczeniowy, określający kierunek przyrostu numeru przy zmianie nazw elementów.

typ określa
rdAscending zmianę wartości iteratora dla nazw elementów o 1
rdDescending zmianę wartości iteratora dla nazw elementów o -1

Typ ten wykorzystywany jest w metodach służących do masowej zmiany nazw elementów, przygotowując je do procesu tokenizowania elementów. Wykorzystywany w metodach RenameAttributeTokens oraz RenameChildNodeTokens.

Typ służy także do deklaracji stałej RENAMING_STEP_NUMERICAL_EQUIVALENTS, przechowującej liczbowe odpowiedniki kierunku przyrostu wartości iteratora dla metod zmieniających nazy elementów.

copyright © furious programming 2013—2018