TStoreRefElementProc linia 87, TSInfoTypes.pp

type TStoreRefElementProc = procedure(AElement: TObject) of object;

Typ metody dodającej referencjonowane elementy do pomocniczej listy.

Typ ten wykorzystywany jest jedynie w procesach tekstowej serializacji i deserializacji drzew, w klasach TTSInfoTextInputReader oraz TTSInfoTextOutputWriter. Nowe referencjonowane elementy mogą być albo dodawane na koniec istniejącej listy, albo wstawiane w jej określone miejsce.

copyright © furious programming 2013—2018