TTreeMode linia 51, TSInfoTypes.pp

type TTreeMode = (tmTextTree, tmBinaryTree, tmAccessRead, tmAccessWrite);

Typ wyliczeniowy, określający tryby pliku źródłowego lub docelowego (także pliku dołączanego).

tryb umożliwia
tmTextTree odczyt z pliku źródłowego i zapis do pliku docelowego w formie tekstowej
tmBinaryTree odczyt z pliku źródłowego i zapis do pliku docelowego w formie binarnej
tmAccessRead załadowanie pliku źródłowego w trybie tylko do odczytu
tmAccessWrite załadowanie pliku źródłowego w trybie do odczytu i zapisu

Typ ten wykorzystywany jest także do deklaracji zbioru TTreeModes.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018