TTreeModes linia 52, TSInfoTypes.pp

type TTreeModes = set of TTreeMode;

Typ zbioru trybów pliku źródłowego lub docelowego.

Typ ten wykorzystywany jest zarówno przed załadowaniem drzewa z pliku do pamięci, jak i przed jego zapisem do pliku docelowego. Zbiór tego typu służy do przechowywania flag typu TTreeMode.

tryb umożliwia
tmTextTree odczyt z pliku źródłowego i zapis do pliku docelowego w formie tekstowej
tmBinaryTree odczyt z pliku źródłowego i zapis do pliku docelowego w formie binarnej
tmAccessRead załadowanie pliku źródłowego w trybie tylko do odczytu
tmAccessWrite załadowanie pliku źródłowego w trybie do odczytu i zapisu

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018