Comment linia 51, TSInfoUtils.pp

function Comment(const ADeclaration, ADefinition: String): TComment;

Funkcja konwertująca dwa łańcuchy komentarzy na macierz typu TComment.

parametry
ADeclaration wartość komentarza deklaracji atrybutu lub węzła
ADefinition wartość komentarza definicji referencjonowanego atrybutu lub węzła
wartość zwracana
TComment macierz typu TComment, zawierająca łańcuchy komentarza deklaracji i definicji

Funkcja zwraca macierz typu TComment, uzupełnioną w wartość komentarza deklaracji z parametru ADeclaration i wartość komentarza definicji, przekazaną w parametrze ADefinition.

Wykorzystywana jest w metodzie AddAttribute z klasy TTSInfoAttributesList oraz metodzie AddChildNode z klasy TTSInfoNodesList podczas tworzenia nowego elementu listy do inicjalizacji pól komentarzy klas pojedynczego atrybutu lub węzła. Funkcja używana jest także w metodach z klas TSimpleTSInfoTree oraz TTSInfoTextInputReader.

copyright © furious programming 2013—2018