ExcludeTrailingIdentsDelimiter linia 63, TSInfoUtils.pp

function ExcludeTrailingIdentsDelimiter(const APath: String): String;

Funkcja usuwająca końcowy separator identyfikatorów ze ścieżki.

parametry
APath łańcuch znaków, zawierający pełną ścieżkę atrybutu
wartość zwracana
String ciąg znaków ścieżki, pozbawiony końcowego separatora identyfikatorów

Służy do sprawdzenia, czy podany w parametrze APath łańcuch znaków zakończony jest znakiem separatora składowych ścieżki, zawartym w stałej IDENTS_DELIMITER. Jeśli ciąg wejściowy nie jest pusty i jest zakończony znakiem separatora — zostaje on usunięty ze ścieżki, a ona sama zostaje zwrócona w rezultacie. W przeciwnym razie funkcja zwraca oryginalny ciąg znaków.

Wykorzystywana jest we wszystkich metodach, służących do zapisu danych jako wartości atrybutów, a także do ich odczytu. Używana jest także we wszystkich metodach, w których w parametrze podaje się pełną ścieżkę lub nazwę atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018