ExtractPathComponent linia 65, TSInfoUtils.pp

function ExtractPathComponent(const AAttrName: String; AComponent: TPathComponent): String;

Funkcja wyodrębniająca zadaną część ścieżki atrybutu.

parametry
AAttrName łańcuch znaków, zawierający pełną ścieżkę atrybutu
AComponent typ wyliczeniowy, określający część ścieżki do wyodrębnienia
wartość zwracana
String łańcuch znaków, zawierający wyodrębnioną część ścieżki atrybutu

Służy do wyodrębnienia ze ścieżki podanej w argumencie AAttrName zadanej jej części, określonej w parametrze AComponent typu TPathComponent. Jeśli argument ten zawiera wartość pcAttributeName, wyodrębniona zostaje sama nazwa atrybutu. W przeciwnym razie funkcja zwróci ścieżkę węzła zawierającego atrybut, zakończoną znakiem separatora składowych ścieżki, zawartym w stałej IDENTS_DELIMITER.

Zwraca oryginalny łańcuch wejściowy, jeśli podana ścieżka nie zawiera znaków separatora składowych oraz zwrócona ma zostać sama nazwa atrybutu. W przypadku gdy zwrócona ma zostać ścieżka węzła zawierającego atrybut i łańcuch wejściowy nie zawiera znaków separatora składowych, funkcja zwróci pusty łańcuch.

Funkcja ta wykorzystywana jest w metodzie RenameAttribute, służącej do zmiany nazwy atrybutu, a także w metodzie usuwającej pojedynczy atrybut z drzewa — RemoveAttribute.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018