GlueStrings linia 55, TSInfoUtils.pp

function GlueStrings(const AMask: String; const AStrings: array of String): String;

Funkcja łącząca wiele łańcuchów w jeden, na podstawie określonej maski.

parametry
AMask łańcuch maski, określający format wyjściowego ciągu znaków
AStrings macierz łańcuchów znaków, które będą wstawiane w odpowiednie miejsca ciągu rezultatu
wartość zwracana
String ciąg znaków, zawierający połączone wartości z macierzy wejściowej

Służy do połączenia wszystkich ciągów, przekazanych w parametrze AStrings w jeden łańcuch, według specjalnej maski, przekazanej w argumencie AMask. Ciągi znaków wstawiane są w miejsca wystąpienia znaku z lokalnej stałej MASK_FORMAT_CHAR. Każde inne znaki zawarte w masce zostaną przepisane do wyjściowego ciągu.

Wykorzystywana jest przez wiele metod klasy TTSInfoTextOutputWriter, podczas procesu zapisu drzewa z pamięci do linii docelowych. Używana jest także w metodzie PointToValue do złączenia przekonwertowanych na łańcuch znaków koordynatów punktu.

Funkcja nie sprawdza długości łańcucha maski, dlatego że wykorzystywana jest jedynie przez wewnętrzne algorytmy biblioteki.
copyright © furious programming 2013—2018