MoveString linia 57, TSInfoUtils.pp

procedure MoveString(const ASource; out ADest: String; ALength: UInt32);

Procedura kopiująca zawartość źródłowego wskaźnika do łańcucha docelowego.

parametry
ASource bufor wejściowy do skopiowania
ADest docelowy łańcuch znaków, do którego zostanie skopiowany bufor
ALength liczba bajtów do skopiowania

Służy do skopiowania bufora, przekazanego w parametrze ASource do łańcucha docelowego, podanego w argumencie ADest. Rozmiar łańcucha docelowego zostaje ustawiony na podstawie parametru ALength, przed skopiowaniem zawartości bufora źródłowego.

Procedura ta wykorzystywana jest m.in. w metodzie FindElement, służącej do zwrócenia referencji elementu na podstawie podanej ścieżki. Używana jest także w wielu metodach klasy TTSInfoTextInputReader oraz w wielu wspólnych procedurach i funkcjach z modułu TSInfoUtils.

copyright © furious programming 2013—2018