ReplaceSubStrings linia 54, TSInfoUtils.pp

function ReplaceSubStrings(const AValue, AOldPattern, ANewPattern: String): String;

Funkcja zamieniająca podciągi w wejściowym łańcuchu znaków.

parametry
AValue łańcuch znaków, w którym zamieniane będą podciągi
AOldPattern łańcuch znaków określający wzorzec podciągów do zamiany
ANewPattern łańcuch znaków określający nowe ciągi, wstawione w miejsca istniejących wzorców
wartość zwracana
String łańcuch znaków z zamienionymi podciągami

Służy do zamiany podciągów zawartych w łańcuchu wejściowym, przekazanym w parametrze AValue. Wyszukuje w nim podciągi określone w parametrze AOldPattern i zamienia je na wartości z parametru ANewPattern.

Funkcja zwraca oryginalny łańcuch wejściowy, jeśli nie zawiera on zadanych podciągów lub jeśli przekazany łańcuch wejściowy jest pusty. W przeciwnym razie zwraca ciąg znaków z zamienionymi podciągami.

Funkcja ta wykorzystywana jest głównie przez metody służące do zapisu lub odczytu komentarza atrybutu lub węzła (a także głównego komentarza drzewa). Używana jest także w metodzie ValueToBuffer do usunięcia znaków separatora wartości, określonego przez stałą VALUES_DELIMITER.

copyright © furious programming 2013—2018