SameIdentifiers linia 60, TSInfoUtils.pp

function SameIdentifiers(const AFirst, ASecond: String): Boolean;

Funkcja porównująca łańcuchy dwóch identyfikatorów.

parametry
AFirst łańcuch znaków pierwszego identyfikatora
ASecond łańcuch znaków drugiego identyfikatora
wartość zwracana
Boolean rezultat porównania identyfikatorów

Służy do porównania dwóch łańcuchów znaków, przekazanych w parametrach AFirst i ASecond. Łańcuchami wejściowymi mogą być identyfikatory atrybutów i węzłów, a także dowolne inne ciągi znaków, jak np. składowe nagłówka drzewa.

Funkcja rozróżnia wielkość liter, stąd identyfikatory muszą być dokładnie takie same.

Funkcja zwraca True, jeśli podane ciągi znaków są jednakowe, w przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest m.in. podczas wyszukiwania elementów drzewa w listach na podstawie ich nazwy, sprawdzania czy dana linia pliku źródłowego zawiera frazę kluczową, zamykającą ciało węzła lub główne ciało drzewa, czy podczas analizowania linii nagłówka drzewa.

copyright © furious programming 2013—2018