BooleanToValue linia 78, TSInfoUtils.pp

class function BooleanToValue(ABoolean: Boolean; AFormat: TFormatBoolean): String;

Metoda konwertująca wartość logiczną na łańcuch znaków.

parametry
ABoolean wartość logiczna do konwersji na łańcuch znaków
AFormat format wartości logicznej w postaci ciągu znaków
wartość zwracana
String łańcuch znaków, zawierający przekonwertowaną wartość logiczną

Służy do konwersji wartości logicznej, podanej w parametrze ABoolean na łańcuch znaków. Format wartości logicznej po konwersji określa argument AFormat typu TFormatBoolean. Metoda zwraca łańcuch znaków, pobrany z macierzy BOOLEAN_VALUES, odpowiedni dla przekazanego w parametrze formatu.

format wartość dla True wartość dla False
fbLongTrueFalse 'True' 'False'
fbLongYesNo 'Yes' 'No'
fbLongOnOff 'On' 'Off'
fbShortTrueFalse 'T' 'F'
fbShortYesNo 'Y' 'N'
fbNumerical '1' '0'

Wykorzystywana jest przez metodę WriteBoolean, w procesie zapisu wartości logicznej jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018