CurrencyToValue linia 87, TSInfoUtils.pp

class function CurrencyToValue(ACurrency: Currency; AFormat: TFormatCurrency; ASettings: TFormatSettings): String;

Metoda konwertująca wartość walutową na ciąg znaków.

parametry
ACurrency wartość stałoprzecinkowa kwoty do konwersji na łańcuch znaków
AFormat wartość wyliczeniowa, określająca format kwoty
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków
wartość zwracana
String łańcuch znaków, zawierający przekonwertowaną wartość walutową

Służy do konwersji stałoprzecinkowej liczby typu Currency, podanej w argumencie ACurrency na łańcuch znaków. Metoda do konwersji wykorzystuje parametr ASettings typu TFormatSettings, z którego pobiera znak separatora dziesiętnego oraz łańcuch definiujący walutę.

Argument AFormat typu TFormatCurrency zawiera informację o sposobie zapisu kwoty jako łańcucha znaków.

format wartość po konwersji
liczby dodatniej: 4,1784 liczby 0 liczby ujemnej: -3,0350
fcUnsignedPrice '4,18 zł' '0,00 zł' '-3,04 zł'
fcSignedPrice '+4,18 zł'
fcUnsignedExchangeRate '4,1784 zł' '0,0000 zł' '-3,0350 zł'
fcSignedExchangeRate '+4,1784 zł'

Wykorzystywana jest jedynie przez przeładowane metody WriteCurrency, w procesie zapisu waluty jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018