TTSInfoDataConverter

Klasa zawierająca zestaw metod do konwersji danych.

Zawiera zbiór metod, umożliwiających konwersję natywnych danych na łańcuch znaków, a także konwersję odwrotną, czyli z łańcucha znaków na dane natywne. Wszystkie metody tej klasy są statyczne, możliwe do wykorzystania bez potrzeby tworzenia obiektu.

Poniżej znajduje się lista metod klasy. Kliknij na nazwę metody aby przejść do jej szczegółowego opisu.

TTSInfoDataConverter
metody
BooleanToValue metoda konwertująca wartość logiczną na łańcuch znaków
ValueToBoolean metoda konwertująca łańcuch znaków na wartość logiczną
IntegerToValue metoda konwertująca wartość całkowitoliczbową na łańcuch znaków
ValueToInteger metoda konwertująca łańcuch znaków na liczbę całkowitą
FloatToValue metoda konwertująca wartość zmiennoprzecinkową na łańcuch znaków
ValueToFloat metoda konwertująca łańcuch znaków na liczbę zmiennoprzecinkową
CurrencyToValue metoda konwertująca wartość walutową na łańcuch znaków
ValueToCurrency metoda konwertująca łańcuch znaków na wartość walutową
StringToValue metoda pozwalająca na zamianę wielkości liter w łańcuchu znaków
ValueToString metoda umożliwiająca zmianę wielkości liter w ciągu znaków
DateTimeToValue metoda konwertująca datę i czas na łańcuch znaków, według zadanej maski
ValueToDateTime metoda konwertująca łańcuch znaków na datę i czas, według zadanej maski
PointToValue metoda konwertująca współrzędne punktu na łańcuch znaków
ValueToPoint metoda konwertująca łańcuch znaków na współrzędne punktu
ListToValue metoda konwertująca listę typu TStrings na jeden łańcuch znaków
ValueToList metoda konwertująca łańcuch znaków na listę typu TStrings
BufferToValue metoda konwertująca dowolny bufor danych na łańcuch znaków
ValueToBuffer metoda konwertująca łańcuch znaków na bufor danych
copyright © furious programming 2013—2018