StringToValue linia 90, TSInfoUtils.pp

class function StringToValue(const AString: String; AFormat: TFormatString): String;

Metoda pozwalająca na zamianę wielkości liter w łańcuchu znaków.

parametry
AString łańcuch znaków do modyfikacji
AFormat docelowy format łańcucha znaków
wartość zwracana
String łańcuch zawierający oryginalny lub zmodyfikowany ciąg znaków

Służy do modyfikacji znaków łańcucha wejściowego, przekazanego w argumencie AString, przed jego zwróceniem przez metodę. Umożliwia przekazanie łańcucha w niezmienionej formie lub zmodyfikowanie wielkości jego liter — mogą one zostać zmniejszone lub zwiększone.

Argument AFormat typu TFormatString zawiera informację o wielkości liter łańcucha.

format wartość przekazana wartość po konwersji
fsOriginal 'Tree Structure Information' 'Tree Structure Information'
fsLowerCase 'tree structure information'
fsUpperCase 'TREE STRUCTURE INFORMATION'

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie WriteString, służącej do zapisu łańcucha znaków jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018