ValueToFloat linia 85, TSInfoUtils.pp

class function ValueToFloat(const AValue: String; ASettings: TFormatSettings; ADefault: Double): Double;

Metoda konwertująca łańcuch znaków na liczbę zmiennoprzecinkową.

parametry
AValue łańcuch znaków do konwersji na liczbę zmiennoprzecinkową
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków
ADefault wartość domyślna, zwracana podczas niepowodzenia konwersji
wartość zwracana
Double liczba zmiennoprzecinkowa, zawierająca rezultat konwersji łańcucha znaków

Służy do konwersji wejściowego łańcucha z parametru AValue na liczbę zmiennoprzecinkową. Jeśli łańcuch ten zawiera poprawnie zapisaną liczbę zmiennoprzecinkową, metoda zwróci jego liczbowy odpowiednik. Jeżeli łańcuch wejściowy zawiera tekstowy zamiennik wartości nieskończoności lub nie-liczby, zwróci ich wartość liczbową. Metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault, jeśli wejściowy ciąg znaków nie może zostać poprawnie przekonwertowany lub jeśli nie jest on zgodny z ustawieniami zawartymi w rekordzie z argumentu ASettings.

Wykorzystywana jest przez przeładowane metody ReadFloat, w procesie odczytu liczby zmiennoprzecinkowej jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018