ValueToInteger linia 82, TSInfoUtils.pp

class function ValueToInteger(const AValue: String; ADefault: Integer): Integer;

Metoda konwertująca łańcuch znaków na liczbę całkowitą.

parametry
AValue łańcuch znaków do konwersji na liczbę całkowitą
ADefault wartość domyślna, zwracana podczas niepowodzenia konwersji
wartość zwracana
Integer liczba całkowita z rezultatem konwersji łańcucha znaków

Służy do konwersji wejściowego łańcucha z parametru AValue na wartość całkowitoliczbową. Jeśli łańcuch wejściowy zostanie poprawnie przekonwertowany, metoda zwróci jego liczbowy odpowiednik. W przeciwnym razie zwróci wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

Wykorzystywana jest przez metodę ReadInteger, w procesie odczytu liczby całkowitej jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018