ValueToList linia 100, TSInfoUtils.pp

class procedure ValueToList(const AValue: String; AList: TStrings);

Metoda konwertująca łańcuch znaków na listę typu TStrings.

parametry
AValue wejściowy ciąg znaków do podzielenia na składowe
AList lista typu TStrings, do której zostaną dodane składowe łańcucha wejściowego

Służy do rozdzielenia na składowe linie wejściowego łańcucha, podanego w parametrze AValue. Wyodrębnione składowe zostają dodane do listy wyjściowej typu TStrings, do której obiektu referencja przekazana jest w argumencie AList. Jeśli ciąg wejściowy zawiera znak odpowiedni dla stałej ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR, do listy dodana zostaje tylko jedna, pusta linia.

Zawartość listy z parametru AList nie jest sprawdzana ani usuwana. W przypadku gdy lista nie jest pusta, wyodrębnione składowe zostaną dodane na jej koniec.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ReadList, w procesie odczytu listy jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018