ValueToString linia 91, TSInfoUtils.pp

class function ValueToString(const AValue: String; AFormat: TFormatString): String;

Metoda pozwalająca na zamianę wielkości liter w łańcuchu znaków.

parametry
AValue łańcuch znaków do modyfikacji
AFormat format łańcucha znaków po zamianie
wartość zwracana
String łańcuch zawierający oryginalny lub zmodyfikowany ciąg znaków

Służy do modyfikacji znaków łańcucha wejściowego, przekazanego w argumencie AValue przed jego zwróceniem przez metodę. Umożliwia przekazanie łańcucha w niezmienionej formie, lub zmodyfikowanie wielkości jego liter. Argument AFormat typu TFormatString zawiera informację o wielkości liter łańcucha.

Metoda ta działa identycznie jak StringToValue, a istnieje jedynie dla zwiększenia czytelności kodu (wszystkie pozostałe metody służące do konwersji danych posiadają swoje pary). Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ReadString, służącej do odczytu łańcucha znaków z atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018