tutorial API

Artykuły te mają na celu m.in. przedstawienie sposobów wykorzystania dwóch głównych klas do obsługi plików TreeStructInfo.

Tutorial podzielony jest na dwie części, w których opisane są metody minimalistycznej klasy TSimpleTSInfoTree, umożliwiającej wykonanie podstawowych operacji tworzenia drzew oraz modyfikacji ich zawartości, oraz drugiej, w której przybliżona jest funkcjonalność rozszerzonej klasy TTSInfoTree, udostępniającej metody służące do rzadziej wymaganych lub dodatkowych czynności.

Lista klas służących do obsługi plików TreeStructInfo podana jest niżej. Kliknij na nazwę klasy, aby przejść do kursu jej używania.

klasy
TSimpleTSInfoTree bazowa klasa, udostępniająca najważniejsze metody do tworzenia i modyfikacji drzew
TTSInfoTree klasa rozszerzona, zawierająca metody do rzadziej stosowanych funkcji

Poniżej znajduje się także lista dodatkowych kursów. Aby przejść do danego artykułu, kliknij w jego nazwę.

dodatkowe materiały
obsługa danych własnego typu artykuł opisujący sposób rozszerzenia bazowej klasy, w celu dodania możliwości zapisu danych własnego typu do atrybutów i ich późniejszego odczytu
Kursy te będą automatycznie aktualizowane, po każdorazowym wprowadzeniu modyfikacji w kodzie biblioteki.
Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2017.
copyright © furious programming 2013—2018