TreeStructInfo

TreeStructInfo to projekt uniwersalnego formatu tekstowych i binarnych plików konfiguracyjnych, przeznaczonych do przechowywania ustawień aplikacji i gier w formie czytelnych drzew danych, możliwych do dzielenia na mniejsze fragmenty.

Format ten zaprojektowany został tak, aby był przyjazny dla człowieka, ale także jak najbardziej funkcjonalny i prosty do przetwarzania. Forma tekstowa daje możliwość tworzenia i edytowania plików w dowolnych edytorach, forma binarna zaś sprzyjać ma szybkości przetwarzania plików.

Sprawdź możliwości formatu, zapoznając się z jego specyfikacją.

Format ten nie jest zależny od platformy programowej, więc z powodzeniem możesz go wykorzystać w aplikacjach i grach uruchamianych na takich platformach jak Windows, Linux i OS X. Źródła bibliotek dostępne są w dziale pobierania.

TreeStructInfo jest także niezależny od języków programowania. Posiada oficjalną bibliotekę do obsługi plików konfiguracyjnych, napisaną w języku Free Pascal. Z biegiem czasu mogą powstać nowe biblioteki, przeznaczone także dla innych języków. Lista dostępnych nieoficjalnych bibliotek znajduje się także w dziale pobierania.

copyright © furious programming 2013—2018