mapa strony

Poniżej znajduje się mapa strony projektu, w postaci tekstowego pliku konfiguracyjnego TreeStructInfo.

Zawiera odnośniki do większości miejsc na stronie, razem z opisem działów strony w formie komentarzy oraz wartości atrybutów, do których prowadzą odnośniki. Mapa strony nie zawiera odnośników do poszczególnych elementów oficjalnych API, napisanych w języku Free Pascal. Linki ukryte są w nazwach atrybutów oraz węzłów.

Aby przejść do wybranego działu strony, kliknij na nazwę atrybutu lub nazwę węzła.

:: mapa strony projektu TreeStructInfo
::
:: zawarte są w niej odnośniki do poszczególnych działów
:: strony, ukryte w nazwach atrybutów i węzłów
::
:: odszukaj interesujący Cię dział i kliknij na nazwę
:: odpowiedniego atrybutu lub węzła, aby go odwiedzić

treestructinfo "2.0" name "Site Map"
 :: strona główna projektu
 node Home Page
  attr Project Description "opis formatu TreeStructInfo i jego przeznaczenia"
  attr News "nowości związane z projektem"
 end node
 :: dział poświęcony specyfikacji formatu TreeStructInfo
 node Format Specification
  attr Introduction "kilka słów wstępu"
  :: specyfikacje formatu w obecnych wersjach
  node Format Versions
   attr TreeStructInfo 2.0 "specyfikacja najnowszej wersji formatu — 2.0"
   attr TreeStructInfo 1.0 "specyfikacja pierwszej, przestarzałej wersji formatu"
  end node
 end node
 :: w tym dziale zawarta jest lista oficjalnych i nieoficjalnych
 :: API do obsługi plików i systemów konfiguracyjnych
 node API Documentation
  :: lista oficjalnych bibliotek
  node Official
   :: dokumentacja najnowszej wersji biblioteki do obsługi plików TreeStructInfo
   node TreeStructInfo 2.0
    :: dział zawierający kursy oraz inne artykuły na temat wykorzystania oficjalnej biblioteki
    node API Tutorial
     :: kursy obsługi użytkowania klas
     node Classes
      attr TSimpleTSInfoTree "kurs używania podstawowej klasy"
      attr TTSInfoTree "kurs użytkowania klasy z rozszerzoną funkcjonalnością"
     end node
     :: pozostałe artykuły
     node Additional
      attr obsługa danych własnego typu "artykuł opisujący sposób rozszerzenia bazowej klasy, w celu dodania możliwości"
                       "zapisu danych własnego typu do atrybutów i ich późniejszego odczytu"
     end node
    end node
    :: ten dział zawiera listę modułów, wchodzących w skład
    :: oficjalnej biblioteki do obsługi konfiguracji TreeStructInfo
    node Units
     attr TSInfoConsts "zawiera zestaw stałych, używanych przez pozostałe moduły biblioteki"
     attr TSInfoTypes "przechowuje wspólne typy, używane w całej bibliotece"
     attr TSInfoUtils "moduł zawierający algorytmy konwersji danych oraz wspólne procedury i funkcje"
     attr TSInfoFiles "główny moduł, zawierający zbiór wielu klas, używanych m.in. do budowy drzew konfiguracyjnych"
    end node
   end node
  end node
  :: lista nieoficjalnych bibliotek
  node Unofficial
  end node
 end node
 :: dział zawierający dostępne do pobrania biblioteki
 node Download
  attr Introduction "słowem wstępu"
  attr Official API "oficjalne API"
  attr Unofficial API "nieoficjalne API"
  attr Syntax Highlighters "kolorujące składnię dodatki do popularnych edytorów tekstowych"
 end node
 :: strona zawierająca informacje kontaktowe (głównie adresy e-mail)
 node Contact
  attr E-mail Address "dane kontaktowe do autora projektu"
  attr Development Support "pomoc programistyczna"
 end node
 :: zajrzyj do tego działu, jeśli chcesz pomóc w rozwijaniu projektu
 node Join
  attr Introduction "kilka słów wstępu"
  attr New API "tworzenie i udostępnianie nowej biblioteki"
  attr Support "wsparcie projektu"
  attr Benefactors "lista osób wspierających projekt TreeStructInfo"
  attr Users and Works "promocja programów, wykorzystujących format TreeStructInfo"
  attr Users Work List "lista promowanych aplikacji i gier"
 end node
 :: mapa strony projektu (tutaj jesteś)
 node Site Map
 end node
 :: strona poświęcona związanym z projektem dodatkom
 node Accessories
  attr Introduction "słowa wstępu"
  attr Official Project Logos "grafiki oficjalnych logotypów projektu"
  attr Colors Palette "lista kolorów, używanych do kolorowania składni TreeStructInfo"
  attr Other Authors Work "lista wykorzystanych w projekcie prac innych autorów"
 end node
end tree
copyright © furious programming 2013—2018