KEYWORD_REF_ATTRIBUTE linia 74, TSInfoConsts.pp

const KEYWORD_REF_ATTRIBUTE = 'ref attr ';

Stała określająca frazę kluczową, poprzedzającą deklarację lub definicję atrybutu referencjonowanego.

Długość frazy kluczowej przechowywana jest w stałej KEYWORD_REF_ATTRIBUTE_LEN.

Wartość tej stałej zakończona jest znakiem o kodzie 0x20, dlatego że nazwa referencjonowanego atrybutu stojąca po tej frazie kluczowej musi być od niej oddzielona co najmniej jednym białym znakiem.
copyright © furious programming 2013—2018