KEYWORD_REF_NODE_END linia 76, TSInfoConsts.pp

const KEYWORD_REF_NODE_END = 'end ref node';

Stała zawierająca frazę kluczową zakończenia ciała referencjonowanego węzła.

Długość frazy kluczowej przechowywana jest w stałej KEYWORD_REF_NODE_END_LEN.

copyright © furious programming 2013—2018