MIN_POINT_VALUE_LEN linia 100, TSInfoConsts.pp

const MIN_POINT_VALUE_LEN = 3;

Stała określająca minimalną długość łańcucha znaków, zawierającego zapis współrzędnych punktu.

Ciągi znaków o mniejszej liczbie znaków niż wartość stałej, nie zawierają poprawnie zapisanych współrzędnych.

copyright © furious programming 2013—2018