COMMENT_PREFIX_LEN linia 83, TSInfoConsts.pp

const COMMENT_PREFIX_LEN = Length(COMMENT_PREFIX);

Stała zawierająca długość prefiksu komentarza.

Przechowuje liczbę typu Integer, określającą długość ciągu znaków prefiksu komentarza, który zawiera stała COMMENT_PREFIX.

copyright © furious programming 2013—2018