INVALID_IDENT_CHARS linia 104, TSInfoConsts.pp

const INVALID_IDENT_CHARS: set of Char = [#0 .. #31, #127, #192, #193, #245 .. #255, IDENTS_DELIMITER, QUOTE_CHAR];

Stała zawierająca zbiór znaków niedozwolonych w identyfikatorach, zarówno elementów drzewa, jak i w nazwie samego drzewa. Wykorzystywana jedynie w funkcji ValidIdentifier.

copyright © furious programming 2013—2018