TREE_HEADER_FORMAT_VERSION_LEN linia 82, TSInfoConsts.pp

const TREE_HEADER_FORMAT_VERSION_LEN = Length(TREE_HEADER_FORMAT_VERSION);

Stała przechowująca długość łańcucha z wersją formatu.

Przechowuje wartość typu Integer, określającą długość łańcucha z wartością wersji obsługiwanego formatu, który zapisany jest w stałej TREE_HEADER_FORMAT_VERSION.

copyright © furious programming 2013—2018