TValueComponents linia 61, TSInfoTypes.pp

type TValueComponents = array of String;

Typ macierzy łańcuchów znaków wyodrębnionych składowych z ciągu znaków.

Wykorzystywany jest m.in. przez procedurę ExtractValueComponents, służącą do dzielenia łańcucha na poszczególne składowe, będącego albo wartością atrybutu, albo wartością komentarza. Określa typ dynamicznej macierzy łańcuchów typu String, mogącej przechować dowolną liczbę składowych wartości.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018