PathWithoutLastNodeName linia 69, TSInfoUtils.pp

function PathWithoutLastNodeName(const APath: String): String;

Funkcja usuwająca ze ścieżki nazwę ostatniego węzła.

parametry
APath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę węzła
wartość zwracana
String ciąg znaków ścieżki z usuniętą nazwą ostatniego węzła

Służy do usunięcia ze ścieżki podanej w parametrze APath nazwy ostatniego węzła. Zwraca pusty ciąg znaków, jeśli wartość argumentu jest pusta. W przeciwnym razie zwraca przyciętą ścieżkę w rezultacie.

Funkcja ta wykorzystywana jest jedynie w metodzie GoToParentNode, służącej do przejścia do węzła-rodzica względem aktualnie otwartego węzła potomnego.

copyright © furious programming 2013—2018