COORDS_DELIMITER linia 61, TSInfoConsts.pp

const COORDS_DELIMITER = ',';

Reprezentuje znak separatora współrzędnych punktu.

Zawiera znak wykorzystywany do zapisu współrzędnych punktu jako pojedynczej wartości atrybutu. Stała używana jest jedynie w metodach PointToValue oraz ValueToPoint.

copyright © furious programming 2013—2018