EM_UNKNOWN_TREE_HEADER_COMPONENT linia 175, TSInfoConsts.pp

const EM_UNKNOWN_TREE_HEADER_COMPONENT = 'unknown tree header component "%s"';

Stała przechowująca treść wyjątku wywoływanego po znalezieniu niepoprawnej składowej nagłówka drzewa w pliku tekstowym.

Wykorzystywana jest przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie ProcessTreeHeader.

copyright © furious programming 2013—2018