CurrentlyOpenNodePath linia 356, TSInfoFiles.pp

public property CurrentlyOpenNodePath: String read FCurrentlyOpenNodePath;

Właściwość służąca do pobrania ścieżki aktualnie otwartego węzła potomnego.

Łączy bezpośrednio z polem FCurrentlyOpenNodePath, zwracając pełną ścieżkę otwartego węzła. Jeżeli w danym momencie żaden węzeł nie jest otwarty, właściwość zwraca pusty łańcuch.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018