FCount linia 183, TSInfoFiles.pp

private FCount: Integer;

Pole zawierające liczbę elementów znajdujących się na liście.

Przechowuje wartość typu Integer, inicjowaną wartością 0 w konstruktorze klasy listy elementów. Wartość przechowywana jest przez cały cykl życia obiektu listy, zmienia się po każdorazowym dodaniu i usunięciu elementu do i z listy.

Dostęp do tego pola zapewnia właściwość Count, dając możliwość jedynie odczytu wartości.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018