OwnsElements linia 202, TSInfoFiles.pp

public property OwnsElements: Boolean read FOwnsElements;

Właściwość pobierająca wartość logiczną z pola FOwnsElements, określającą czy obiekty elementów są własnością listy. Jest to właściwość tylko do odczytu, umożliwiająca pobranie wartości logicznej bezpośrednio z pola klasy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018