Destroy linia 108, TSInfoFiles.pp

public destructor Destroy(); override;

Destruktor zwalniający instancję klasy z pamięci. Zostają w nim zwolnione z pamięci listy atrybutów oraz węzłów potomnych.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018