Create linia 107, TSInfoFiles.pp

public constructor Create(AParentNode: TTSInfoNode; AReference: Boolean; const AName: String; const AComment: TComment);

Konstruktor umożliwiający stworzenie instancji klasy węzła.

parametry
AParentNode referencja do instancji klasy węzła-rodzica
AReference stan referencjonowania węzła
AName łańcuch znaków, zawierający nazwę atrybutu
AComment macierz typu TComment, zawierająca komentarze deklaracji i definicji

Służy do utworzenia instancji klasy węzła, na podstawie danych podanych w parametrach. Tworzona klasa węzła otrzymuje referencję do węzła-rodzica z argumentu AParent, stan referencjonowania węzła, podany w parametrze AReference oraz nazwę, przekazaną w parametrze AName. Podana jest także macierz typu TComment w argumencie AComment, zawierająca komentarze deklaracji i definicji węzła.

W konstruktorze tworzone są także instancje klas list atrybutów oraz węzłów potomnych.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018