Reference linia 122, TSInfoFiles.pp

public property Reference: Boolean read FReference write FReference;

Właściwość pozwalająca na pobranie stanu referencjonowania węzła. Łączy bezpośrednio z polem FReference, dając możliwość zarówno odczytu wartości pola, jak i zapisu nowego stanu referencjonowania węzła.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018