FRefElements linia 413, TSInfoFiles.pp

private FRefElements: TTSInfoRefElementsList;

Pole wskazujące na obiekt pomocniczej listy przechowującej elementy referencjonowane.

Zawiera referencję do instancji klasy listy typu TTSInfoRefElementsList, służącej do przechowywania obiektów wszelkich elementów referencjonowanych, znalezionych w aktualnie deserializowanym drzewie. Obiekt każdego elementu referencjonowanego dodawany jest do tej listy, aby w drugiej części procesu deserializacji mógł zostać uzupełniony pozostałymi danymi, nie występującymi w ich deklaracji.

Obiekty elementów referencjonowanych dodawane są na koniec istniejącej listy w pierwszej części procesu deserializacji (podczas przetwarzania głównego ciała drzewa). W drugiej części, podczas przetwarzania części referencjonowanej, obiekty elementów są zdejmowane z tej listy (w celu ich uzupełnienia), a kolejne zagnieżdżone elementy referencjonowane wstawiane są w odpowiednie miejsce listy.

copyright © furious programming 2013—2018