TFormatBuffer linia 79, TSInfoTypes.pp

type TFormatBuffer = (fb8BytesPerLine = 8, fb16BytesPerLine = 16, fb32BytesPerLine = 32, fb64BytesPerLine = 64);

Typ wyliczeniowy, określający liczbę bajtów przypadających na każdą linię po konwersji bufora na łańcuch znaków.

format ilość bajtów na linię ilość znaków na linię
fb8BytesPerLine 8 16
fb16BytesPerLine 16 32
fb32BytesPerLine 32 64
fb64BytesPerLine 64 128

Wykorzystywany jest przez procedurę BufferToValue, służącą do konwersji dowolnego bufora (także strumienia) na łańcuch znaków, w procesie zapisu bufora lub strumienia jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018