BufferToValue linia 102, TSInfoUtils.pp

class procedure BufferToValue(const ABuffer; ASize: Integer; out AValue: String; AFormat: TFormatBuffer);

Metoda konwertująca dowolny bufor danych na łańcuch znaków.

parametry
ABuffer wejściowy bufor danych do konwersji na łańcuch znaków
ASize rozmiar wejściowego bufora danych, liczony w bajtach
AValue wyjściowy ciąg znaków
AFormat format określający liczbę bajtów, przypadających na jedną linię wartości

Służy do konwersji dowolnego bufora danych, podanego w argumencie ABuffer o długości określonej w parametrze ASize na łańcuch znaków, według formatu podanego w parametrze AFormat. Poszczególne bajty bufora zostają przekonwertowane na połączone w sekcje pary znaków heksadecymalnych.

Argument AFormat typu TFormatBuffer określa ilość bajtów, przypadających na każdą sekcję danych, gdzie sekcje oddzielone zostają od siebie znakiem separatora wartości, określonym przez stałą VALUES_DELIMITER.

format wartość po konwersji
bufora: "format plików Tree Structure Information" (41 bajtów)
fb8BytesPerLine '666F726D61742070'
'6C696BC3B3772054'
'7265652053747275'
'637475726520496E'
'666F726D6174696F'
'6E'
fb16BytesPerLine '666F726D617420706C696BC3B3772054'
'7265652053747275637475726520496E'
'666F726D6174696F6E'
fb32BytesPerLine '666F726D617420706C696BC3B37720547265652053747275637475726520496E'
'666F726D6174696F6E'
fb64BytesPerLine '666F726D617420706C696BC3B37720547265652053747275637475726520496E666F726D6174696F6E'

Metoda ta wykorzystywana jest w procesie zapisu strumienia lub dowolnego bufora binarnego jako wartości atrybutu, w metodach WriteStream i WriteBuffer.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018