TFormatFloat linia 74—75, TSInfoTypes.pp

type
  TFormatFloat = (ffUnsignedGeneral, ffSignedGeneral, ffUnsignedExponent, ffSignedExponent,
                  ffUnsignedNumber, ffSignedNumber);

Typ wyliczeniowy, określający format liczby zmiennoprzecinkowej po konwersji na łańcuch znaków.

format odpowiednik typu TFloatFormat
ffUnsignedGeneral ffGeneral
ffSignedGeneral ffGeneral
ffUnsignedExponent ffExponent
ffSignedExponent ffExponent
ffUnsignedNumber ffNumber
ffSignedNumber ffNumber

Wykorzystywany jest przez funkcję FloatToValue, służącą do konwersji liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch znaków, w procesie zapisu liczby jako wartości atrybutu. Używany jest także do indeksowania macierzy FLOAT_FORMATS, zawierającej elementy typu TFloatFormat, określające format liczby zmiennoprzecinkowej.

Macierz nie zawiera odpowiedników dla typu Currency — do tego celu przewidziany jest typ TFormatCurrency.
copyright © furious programming 2013—2018