IsCurrentNodePath linia 68, TSInfoUtils.pp

function IsCurrentNodePath(const APath: String): Boolean;

Funkcja rozpoznająca symbol ścieżki aktualnie otwartego węzła.

parametry
APath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę do sprawdzenia
wartość zwracana
Boolean rezultat sprawdzenia łańcucha ścieżki

Służy do rozpoznania podanej w parametrze APath ścieżki jako symbolu aktualnie otwartego węzła potomnego lub głównego węzła drzewa. Porównuje wartość argumentu z pustym łańcuchem oraz z wartością stałej CURRENT_NODE_SYMBOL.

Funkcja zwraca True, jeśli argument APath zawiera pusty łańcuch lub znak z wymienionej stałej. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest głównie przez metodę FindElement, a także przez wiele innych metod klas TSimpleTSInfoFile i TTSInfoFile.

copyright © furious programming 2013—2018