BOOLEAN_VALUES linia 133—136, TSInfoConsts.pp

const
  BOOLEAN_VALUES: array [Boolean, TFormatBoolean] of String = (
    ('False', 'No', 'Off', 'F', 'N', '0'),
    ('True', 'Yes', 'On', 'T', 'Y', '1')
  );

Macierz zawierająca tekstowe odpowiedniki wartości logicznej w różnych formatach.

format wartość dla True wartość dla False
fbLongTrueFalse 'True' 'False'
fbLongYesNo 'Yes' 'No'
fbLongOnOff 'On' 'Off'
fbShortTrueFalse 'T' 'F'
fbShortYesNo 'Y' 'N'
fbNumerical '1' '0'

Jest to macierz dwuwymiarowa, indeksowana typem logicznym Boolean oraz typem wyliczeniowym TFormatBoolean, określającym wartość tekstowego odpowiednika. Wykorzystywana jest w metodach BooleanToValue oraz ValueToBoolean.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018