ValueToBoolean linia 79, TSInfoUtils.pp

class function ValueToBoolean(const AValue: String; ADefault: Boolean): Boolean;

Metoda konwertująca łańcuch znaków na wartość logiczną.

parametry
AValue łańcuch znaków do konwersji na wartość logiczną
ADefault wartość domyślna, zwracana podczas niepowodzenia konwersji
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna z rezultatem konwersji łańcucha znaków

Służy do konwersji wejściowego łańcucha z parametru AValue na wartość logiczną, przeszukując macierz BOOLEAN_VALUES i porównując ze sobą wszystkie zawarte w niej wzorce. Zwraca logiczny odpowiednik wejściowego ciągu znaków, jeśli ten został pomyślnie dopasowany do jednego z elementów macierzy. W przeciwnym razie zwraca wartość domyślną, podaną w parametrze ADefault.

Metoda ta wykorzystywana jest przez metodę ReadBoolean, w procesie odczytu wartości logicznej jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018