EM_ROOT_NODE_GET_REFERENCE linia 183, TSInfoConsts.pp

const EM_ROOT_NODE_GET_REFERENCE = 'root node cannot have a reference state';

Stała posiadająca treść wyjątku tworzonego podczas próby pobrania stanu referencjonowania głównego węzła.

Wykorzystywana przez jedną z przeładowanych procedur ThrowException, wywoływaną jedynie w metodzie GetChildNodeReference.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018