INDENT_SIZE linia 52, TSInfoConsts.pp

const INDENT_SIZE = 2;

Stała określająca rozmiar pojedynczego wcięcia.

Zawiera liczbę typu Integer, oznaczającą liczbę znaków wchodzących w skład pojedynczego wcięcia, służącego do formatowania zawartości tekstowego wyjścia. Znak służący do budowy wcięcia przechowywany jest w stałej INDENT_CHAR.

Stała wykorzystywana w metodach IncIndentation oraz DecIndentation.

copyright © furious programming 2013—2018