NUMBER_CHARS linia 108, TSInfoConsts.pp

const NUMBER_CHARS: set of Char = ['0' .. '9'];

Stała zawierająca zbiór znaków odpowiednich dla cyfr.

Wykorzystywana jest w metodach ValueToCurrency oraz ValueToBuffer, podczas konwersji ciągu znaków wartości atrybutu do ogólnego bufora danych lub do wartości typu Currency.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018