ValueToCurrency linia 88, TSInfoUtils.pp

class function ValueToCurrency(const AValue: String; ASettings: TFormatSettings; ADefault: Currency): Currency;

Metoda konwertująca łańcuch znaków na pojedynczy znak.

parametry
AValue łańcuch znaków do konwersji na liczbę stałoprzecinkową
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków
ADefault wartość domyślna, zwracana podczas niepowodzenia konwersji
wartość zwracana
Currency wartość walutowa, zawierająca rezultat konwersji łańcucha znaków

Służy do konwersji wejściowego łańcucha z parametru AValue na stałoprzecinkową liczbę typu Currency. Jeżeli łańcuch ten zawiera poprawnie zapisaną wartość walutową, zwróci jej liczbowy odpowiednik. Metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault, jeśli wejściowy ciąg znaków nie zawiera poprawnie zapisanej kwoty lub jeśli nie jest on zgodny z ustawieniami, zawartymi w argumencie ASettings.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę ReadCurrency, w procesie odczytu waluty jako wartości atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018