SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR linia 48, TSInfoConsts.pp

const SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR = UInt8(2);

Stała określająca numer główny wersji formatu TreeStructInfo.

Zawiera jednobajtową wartość typu UInt8, oznaczającą obsługę formatu w wersji 2.x. Wykorzystywana w takich metodach jak IsFormatVersionValue, ReadHeader oraz WriteHeader.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018